Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, συμβολή στο συλλογικό έργο New Forms of Employment in Europe, R. Blanpain & F. Hendrickx (eds) (guest editor Bernd Wass), (Wolters Kluwer 2017)

New Forms of EmploymentΤο βιβλίο αυτό (γραμμένο στην αγγλική γλώσσα) παρουσιάζει τις νέες μορφές εργασίας που απαντώνται στην Ευρώπη, καθώς η πλήρης απασχόληση δεν αποτελεί πια επιλογή για πολλούς εργαζόμενους. Ειδικότερα, ολοένα και αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών στην Ευρώπη αναζητά πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, και η πλήρης απασχόληση έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποκαλούμενες "ατυπικές μορφές απασχόλησης".

Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από δέκα μελέτες αναφορικά με τις νέες μορφές εργασίας, όπου αναλύονται έννοιες που εμφανίστηκαν πρόσφατα στο εργατικό δίκαιο, όπως το crowdsourcing και το crowdworking. Το δεύτερο μέρος αναλύει τις νέες μορφές εργασίας σε 35 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, ΠΓΔΜ, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η συμβολή του Καθηγητή, κ. Κώστα Παπαδημητρίου, συνίσταται στη συγγραφή του κεφαλαίου 13 του δευτέρου μέρους με τίτλο «New Forms of Employment in Greece».