Β. Τηλεργασία - Παράδοση της Κοινής Έκθεσης Τηλεργασίας

Από Revue de Droit du Travail 2017 σ. 450. (Μετάφραση Μ.Ι.  Παπαδημητρίου)

 

Το άρθρο 57 του γαλλικού Εργατικού Νόμου προέβλεπε την έναρξη διαβουλεύσεων για την ανάπτυξη της τηλεργασίας και της εργασίας εξ αποστάσεως με την διαμόρφωση ενός Οδηγού βέλτιστων πρακτικών. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2017 και κατέληξαν σε μία κοινή έκθεση, η οποία υπεγράφη ομοφώνως από τους αντιπροσωπευτικότερους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό διεπαγγελματικό επίπεδο. Η έκθεση παραδόθηκε στον Υπουργό Εργασίας (βλ. http://medefparis.fr/rapport-conjoint-des-partenaires-sur-le-teletravail.html) που με τη σειρά του επέλεξε να ενσωματώσει το αντικείμενο της τηλεργασίας σχετικό νομοσχέδιο.

Στην έκθεση αναπτύσσονται προτάσεις χρήσιμες για τις επιχειρήσεις, που επιτρέπουν να ξεπεραστούν συγκεκριμένα εμπόδια και να ληφθούν υπ’ όψιν ορισμένες ευαίσθητες καταστάσεις που έχουν ως γενεσιουργό αιτία την εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής στην εργασία.

Μεταξύ των βασικών σημείων, συγκαταλέγονται η δυνατότητα αναστροφής αυτού του τρόπου εργασίας, η δημιουργία μιας ευέλικτης οργάνωσης  με κυμαινόμενες ημέρες εργασίας (και όχι μόνο σταθερές), η μεταρρύθμιση των επαγγελματικών δαπανών σε σταθερή νομική ή συμβατική βάση και η αναγνώριση ως  εργατικού ατυχήματος της μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας του εργαζομένου σε ένα άλλο χώρο προς εργασία.