ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 12ο  Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Κοινότητας Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως έλαβε χώρα στην Πράγα από τις 20.09.2017 έως τις 22.09.2017.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου έλαβαν χώρα οι ακόλουθες συνεδρίες. Αρχικά, την 20η Σεπτεμβρίου εισηγήθηκαν οι νέοι επιστήμονες της Διεθνούς Κοινότητας Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως επί διαφόρων σύγχρονων θεμάτων που απασχολούν το Εργατικό Δίκαιο. Την 21η Σεπτεμβρίου οι εισηγήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Μετανάστες Εργαζομένοι, Ευρωπαϊκά Συμβούλια εργαζομένων, Αθλητισμός και Εργατικό Δίκαιο, Εξισσορόπηση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής, Κοινωνικός Διάλογος στην Ευρώπη. Τέλος, την 22η Σεπτεμβρίου οι εισηγήτες εστιάσαν στις νέες μορφές Κοινωνικής Ασφάλισης, στο ρόλο των κρατών στις Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας, στις Συμβάσεις Προσωρινής Απασχόλησης και στις Σύγχρονες Αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο.

Η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε στο εν λόγω συνέδριο από τον Πρόεδρό της, Καθηγητή κ. Κώστα Παπαδημητρίου, ο οποίος εισηγήθηκε στη συνεδρίαση με τίτλο «Αθλητισμός και Εργατικό Δίκαιο», αναπτύσοντας το ζήτημα «οι ιδιαιτερότητες της παροχής εργασίας του επαγγελματία αθλητή: δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών της σύμβασης εργασίας». Επίσης, υπήρξε ελληνική εκπροσώπηση και στη συνεδρίαση των νέων επιστημόνων, με τους Δημήτρη Παπαδημητρίου και Γιάννη Σκανδάλη, οι οποίοι εισηγήθηκαν επί του ζήτηματος «Άγχος στην εργασία».

Το Συνέδριο ήταν, κατά γενική ομολογία, επιτυχημένο με την παρουσία διακεκριμένων νομικών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν προβληματισμούς επί όλων των επίκαιρων και ζεόντων ζητημάτων του Εργατικού Δικαίου, στο οποίο συντέλεσε και η άκρως ενδιαφέρουσα θεματική του Συνεδρίου.