Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, συμβολή στο συλλογικό έργο «Νέες Τεχνολογίες στις Τράπεζες και επιπτώσεις στην Απασχόληση» των Ξ. Κοντιάδη, Κ. Παπαδημητρίου, Β. Γεωργακοπούλου, Δ. Στεφανίδη (ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, 2018)

Παπαδημητρίου ΟΤΟΕΤο θέμα της μελέτης αφορά στις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, που εισάγονται στο χώρο των τραπεζών (ψηφιοποίηση τραπεζικών εργασιών) επηρεάζουν την απασχόληση των εργαζομένων και δημιουργούν νέα δεδομένα στη λειτουργία των τραπεζών, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να αναλυθούν και οι συνέπειές τους να αντιμετωπισθούν.

Επειδή το συγκεκριμένο θέμα για τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων, αλλά και για τη λειτουργία της οικονομίας της χώρας μας γενικότερα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, η ΟΤΟΕ μέσω της μελέτης του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ παίρνει θέση και συμβάλλει εποικοδομητικά στην ανάλυση και στην αντιμετώπιση του φαινομένου των νέων τεχνολογικών στις τράπεζες.