Δημήτρης Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, «Η ανταπεργία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης: Η αναγνώριση, η απαγόρευση, η καταστρατήγηση και οι μνημονιακές υπαγορεύσεις» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονί

τραυλόςO συγγραφέας στο βιβλίο αυτό πραγματεύεται εντός της δυναμικής της απορρύθμισης των σχέσεων εργασίας, το ζήτημα της ανταπεργίας στο πλαίσιο του εργατικού αγώνα. Ωστόσο, η νομολογία μέσω ερμηνείας της ΑΚ 656, μεταθέτει τον κίνδυνο του μισθού σε περίπτωση απεργίας στους μη απεργούς και με τον τρόπο αυτό αδρανοποιεί την απαγόρευση της ανταπεργίας, μέσω αναγνώρισης ενός άτυπου μηχανισμού. Σημειωτέον ότι, ήδη με το άρθρο 10 του Ν. 4475/2017 επιχειρήθηκε μια δικονομική παρέμβαση υπό τον μανδύα της προστασίας των εργαζομένων.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται, στο πρώτο μέρος παλαιότερες αναλύσεις και σκέψεις του συγγραφέα περί του Ν. 330/1976, ενώ στο δεύτερο μέρος αναδεικνύονται προβληματισμοί και ερμηνευτικές απόψεις από την εφαρμογή του  Ν. 1264/1982 έως την περίοδο του μνημονίου.  Συνακόλουθα, στο επίμετρο του βιβλίου αναδημοσιεύεται η συμβολή του συγγραφέα στο γερμανικό τόμο, Franz – Jürgen Säcker (Hrsg.) Kollektives Arbeitrecht , case by case, 2006.  Αντικείμενο των αναπτύξεων αυτών στο γερμανικό δίκαιο είναι το ζήτημα της σχέσης της αμυντικής ανταπεργίας και της απεργίας στα ευπαθή σημεία. Επιπλέον, κεντρικό σημείο αναφοράς των σχετικών αναλύσεων είναι οι αποφάσεις του γερμανικού Εργατικού Ακυρωτικού (BGB).