Σ. Βλαστός, «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» (Β' Έκδοση, 2017).

downloadΗ εν λόγω μονογραφία αποτελεί δεύτερη έκδοση του βιβλίου του 2006 και αφορά στις συλλογικές σχέσεις εργασίας.  Με εξαίρεση την εισαγωγή του πρώτου κεφαλαίου όπου γίνεται μια μνεία στις ατομικές εργασιακές σχέσεις, ο συγγραφέας ασχολείται με όλο το φάσμα των συλλογικών σχέσεων εργασίας, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. Τα θέματα που αναλύονται είναι ποικίλα, με κυριότερα την έννοια της συλλογικής αυτονομίας, τη συλλογική σύμβαση εργασίας, και τέλος τις συλλογικές διαφορές εργασίας και την επίλυσή τους.