Β. Γραμβούδης, «Το Δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις μετά τα τρία Μνημόνια. Ενημερωμένο με το Ν. 4512/2018» (Επιθεώρησις ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, 2018).

FA710FE00A6725A4220FD66F5FA180E1 150x150Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί ένα Πρακτικό Οδηγό, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία τα τρία μνημόνια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται λεπτομερώς οι νομοθετικές μεταβολές, η λειτουργία του μηχανισμού καθορισμού αποδοχών (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Μείωση Αποδοχών, Καταργούμενα Επιδόματα, Κατώτατα Όρια Αποδοχών, Μετενέργεια – Δεσμευτικότητα – Χρόνος Ισχύος – Συρροή, Διαιτησία και νέα πλαίσια δράσης), ασφαλιστικά θέματα (Νέα Όρια Συνταξιοδότησης, Συντελεστές Αναπλήρωσης, Εισφορές – Πλασματικοί Χρόνοι), καθώς και ζητήματα σχετικά με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Υποχρεωτική αναγγελία στοιχείων ηλεκτρονικά, Προσλήψεις – Απολύσεις – Υπερωρίες – Υπερεργασίες).