Ν. Καλομοίρα, «Νέα Εργατική Νομοθεσία: Ενημερωμένο με τον τελευταίο Νόμο 4472/2017» (Εκδόσεις Δεδεμάδη, Αθήνα, 2017)

Όπως αναφέρει η συγγραφέας στην εισαγωγή του βιβλίου πρόκειται για μια επίκαιρη και συστηματική παρουσίαση του εθνικού αλλά και του διεθνούς εργατικού δικαίου. Το βιβλίο αυτό αναλύει ποικίλα θέματα, αρκετά εκ των οποίων είναι πολύ ειδικά, όπως οι ρυθμίσεις για τις παροχές υγείας σε είδος, οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο ξενοδοχοϋπαλλήλων, τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τα οικοδομικά έργα, οι επαγγελματίες αθλητές, η παράλληλη ασφάλιση κ.α. Παρέχει τέλος καθοδήγηση για θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, πίνακες και παραδείγματα.