Δ. Λαδάς, «Το δικαίωμα της προσωπικότητας του εργαζομένου. Συμβολή στο Δίκαιο της Εκμετάλλευσης» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2018)

to dikaioma tis prosopikotitas tou ergazomenou 10 siteΗ μονογραφία αυτή, πραγματεύεται «το δικαίωμα της προσωπικότητας του εργαζομένου» στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Στο Γενικό Μέρος αναλύονται οι θεματικές ενότητες: Σύνταγμα και Εργατικό Δίκαιο, τα ιδιαίτερα στοιχεία του Εργατικού Δικαίου, τα συνθετικά στοιχεία της προσωπικότητας του εργαζομένου, η προσωπικότητα του εργαζομένου στην εκμετάλλευση, το δίκαιο της καταγγελίας ως ειδικότερη θεσμική εκδήλωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου καθώς και οι τρόποι προστασίας του δικαιώματος της προσωπικότητας του εργαζομένου. Στο Ειδικό Μέρος διερευνώνται διάφορες περιπτώσεις της προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου καθώς και η οργάνωση και λειτουργία της εκμετάλλευσης σε σχέση με την προσωπικότητα του εργαζομένου. Εν τέλει, ο συγγραφέας σκιαγραφεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια το δικαίωμα της προσωπικότητας του εργαζομένου εντός του σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος παροχής εργασίας.