Δ. Σιδέρης, «Η ποινική προστασία του μισθού» (Νομική Βιβλιοθήκη, Β' Έκδοση, 2018)

h poiniki prostasia tou misthou 14x21 site 1Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου έχει ως σκοπό την ανάδειξη των σημαντικών νομοθετικών τροποποιήσεων που επήλθαν στο ατομικό και συλλογικό δίκαιο από την έκδοση του πρώτου βιβλίου το 2004. Στο έργο παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο της ποινικοποίησης της μη εκπλήρωσης των εργοδοτικών υποχρεώσεων, τα στοιχεία του εγκλήματος, η αντικειμενική και η υποκειμενική του υπόσταση. Επίσης, αναλύονται ειδικά θέματα, όπως οι μισθοί υπερημερίας και η πτώχευση του εργοδότη αλλά και δικονομικά θέματα, όπως η άσκηση της ποινικής δίωξης, η αυτόφωρη διαδικασία και η πολιτική αγωγή. Το έργο είναι ενημερωμένο νομολογιακά έως και το τέλος του 2017.