N. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μειώσεως των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [...]

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1. – Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων. – 1. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4387/16 (Α’ 85), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4472/17 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από 1-1-2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του Ν. 4472/ 17 καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                                    

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 2. – Σκοπός. – Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 (ΕΕ L 26), σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 (ΕΕ L 76) και η θέσπιση άλλων διατάξεων για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 59. – Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. – 1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4172/ 13 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,».

 1. Στο τέλος του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης».

 1. Στην περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4172/13 προστίθεται, μετά το τρίτο εδάφιο, τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο».

 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4172/13 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά της παραγράφου αυτής, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά. Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 που αφορούν τον κάθε σύζυγο βαρύνουν αυτόν ατομικά, ενώ για τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11».

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/13 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.

β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

γ) Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου.

δ) Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το μέρος του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους.

ε) Στις κοινές δηλώσεις της παραγράφου αυτής οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

στ) Οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

αα) Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος.

ββ) Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11».

 1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 4172/13 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».

 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων.

Άρθρο 86. – 1. Από την 1-1-2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 1. Για το παραπάνω πρόγραμμα ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται κατ’ έτος με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 91. – Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. – 1. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31-12-2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4483/17 (Α’ 107), δύνανται, μέχρι τις 31-1-2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (Α’ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο ΟΤΑ ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου ΟΤΑ και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 2643/98 (A’ 220). Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του Ν. 2643/98, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (Α’ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του Ν. 2190/94.
 2. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/01 (Α’ 39).
 3. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
 4. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4483/17. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών.
 5. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των οικείων ΟΤΑ που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του Ν. 4483/17, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Άρθρο 97. – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4472/17. – 1. Η περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν. 4472/17 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και τους Διευθυντές Τομέων των ΑΣΕΙ, στους Προέδρους - Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Προέδρους ή Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες Σχολών, Διευθυντές Σχολών, Προϊσταμένους ή Προέδρους Τμημάτων των ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΕΝ, καθώς και στους Προέδρους Ακαδημαϊκών Συμβουλίων και Διευθυντές Σπουδών των ΑΕΑ, οριζόμενα ως εξής:

 1. Πρόεδρος - Πρύτανης ΤΕΙ, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
 2. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ΑΕΑ, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρύτανης ΤΕΙ, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iν. Κοσμήτορας ΑΣΕΙ και Κοσμήτορας Σχολής ΤΕΙ, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

ν. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

 1. Διευθυντής Σπουδών ΑΕΑ, διακόσια (200) ευρώ.

νii. Διευθυντής Τομέα ΑΣΕΙ, εκατόν σαράντα (140) ευρώ.

viii. Προϊστάμενος ή Πρόεδρος Τμήματος, εκατό (100) ευρώ».

 1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 4472/17 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«γ. Επιμελητής Β’, Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας και αντίστοιχοι, εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%)».

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4472/17 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«2. Στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών καταβάλλονται τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ’, Δ’ και Ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

....................................................................

Άρθρο 106. – 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 και στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 1026/80 (Α’ 48) η λέξη «τριετία» αντικαθίσταται από τη λέξη «τετραετία».

 1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 του Ν. 1539/85 (Α’ 64) καταργείται.

Άρθρο 107. – Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4368/16 (Α’ 21), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 4508/17 (Α’ 200), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης».

Άρθρο108. – Η διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4483/17 (Α’ 107),τροποποιείται ως εξής:

«Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του Ν. 1069/80 και δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν. 3852/10, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/80 που επέκτειναν την εδαφική αρμοδιότητά τους δυνάμει του Ν. 3852/10. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3801/09 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς».

Άρθρο 109. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018