Β. Γαμβρούδης, «Το δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις» (Επιθεώρησις ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, 2019).

Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί ένα Πρακτικό Οδηγό, σχετικά με το πώς έχουν διαμορφωθεί οι εργασιακές σχέσεις στην «μεταμνημονιακή περίοδο». Συγκεκριμένα, στο βιβλίο αυτό το οποίο είναι ενημερωμένο με (α) την υπ’ αρ. 4241/127/2019 Υ.Α. περί αύξησης του κατώτατου μισθού, (β) τον Ν. 4583/2018 περί της ακύρωσης περικοπής συντάξεων, (γ) τον Ν. 4578/2018 περί της μείωσης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και (δ) τον Ν. 4554/2018 περί της μείωσης προστίμων αδήλωτης εργασίας, παρουσιάζονται λεπτομερώς οι νομοθετικές μεταβολές, το τέλος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Κατώτατα Όρια Αποδοχών, Μετενέργεια – Δεσμευτικότητα –Συρροή, Διαιτησία), ασφαλιστικά θέματα (Νέα Όρια Συνταξιοδότησης - Συντελεστές Αναπλήρωσης -  Εισφορές – Πλασματικοί Χρόνοι), καθώς και ζητήματα σχετικά με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Υποχρεωτική αναγγελία στοιχείων ηλεκτρονικά, Προσλήψεις – Απολύσεις – Υπερωρία – Υπερεργασία).