Α. Καψάλης, «Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα: εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική στην εποχή των μνημονίων» (Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2018).

Στο εν λόγω έργο αποτυπώνονται οι όροι απασχόλησης των μεταναστών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με την διαχρονική εξέλιξη των μεταναστευτικών πολιτικών που υιοθετεί το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1990-2017. Ο συγγραφέας αναδεικνύει την εργασιοκεντρική οπτική που διαφαίνεται στον πυρήνα των πολιτικών για την μετανάστευση, εξετάζει τα πεδία απασχόλησης των μεταναστών με τις επιμέρους εθνικές τους διαφοροποιήσεις και αναπτύσσει τη θέση για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός «ειδικού εργατικού δικαίου» για τους μετανάστες λόγω της εργασιακής επισφάλειας που αυτοί βιώνουν.