ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το γαλλικό Ακυρωτικό ασχολήθηκε σε πρόσφατη απόφασή του (Cour de Cassation 12 Δεκεμβρίου 2018,  Dalloz 2018, 1812) με το ζήτημα της έκφρασης εργαζομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της επίπτωσής της στην εργασιακή σχέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εργαζόμενη εκφράσθηκε ιδιαίτερα αρνητικά για την προϊσταμένη της στο πεδίο του προσωπικού λογαριασμού της facebook,  όχι όμως δημόσια, αλλά σε κλειστή ομάδα. Το Δικαστήριο, σε αντίθεση με το Εφετείο, δέχθηκε ότι δεν συντρέχει σοβαρός και σπουδαίος λόγος (cause réelle er sérieuse) για την απόλυση της εργαζομένης, λαμβάνοντας υπόψη οτι η συγκεκριμένη κλειστή ομάδα απετελείτο από τον περιορισμένο αριθμό των δεκατεσσάρων ατόμων και τη σχετική συζήτηση δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τρίτα πρόσωπα. Κατά συνέπεια, επρόκειτο, κατά το Δικαστήριο, για μια καθαρά ιδιωτική συνομιλία, την οποία δεν μπορoύσε να λάβει υπόψη ο εργοδότης για να καθορίσει τις αποφάσεις του και να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.     

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου

Καθηγτής Νομικής Αθηνών