ΙΙΙ. Νέοι Διδάκτορες

Ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών η Νεκταρία Καλκαντέρα με θέμα «Η σχέση εξαρτημένης εργασίας στο χώρο της υγείας».

Ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η Ανατολή Μεντεσίδου με θέμα «Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρονου- Περιορισμοί τα ελευθερίας σύναψης»