ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟY ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΕΔΕΚΑ, παραμένοντας π στη δέσμευσή της να συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετείχε ή/και συνδιοργάνωσε τις ακόλουθες επιστημονικές εκδηλώσεις:

 

Ι. Μεσογειακό Συνέδριο (webinar) Εργατικού Δικαίου 2020 με τίτλο "Ιn-Work Poverty in the EU: Challenges and Perspectives" (08.10 και 09.10.2020).

 

 

ΙΙ. Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Social security in times of corona from a comparative law perspective: The case of migrant workers and other vulnerable groups (of workers)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πανεπιστημιακής Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φούλντα (Γερμανία) & του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (04.12.2020).

 

 

III. Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα: «Αναζωογόνηση της οικονομικής δημοκρατίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης Covid & Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μια ευρωπαϊκή προοπτική και ανταλλαγή εμπειριών», το οποίο διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία και ευρύτατη συμμετοχή από το ETUI, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου του ΕΚΠΑ και την ΕΔΕΚΑ( 15.12.2020).

 

 

IV. Διαδικτυακή ημερίδα της ΕΔΕΚΑ με θέμα «Ζητήματα εργασίας των διανομέων (delivery)», η οποία έλαβε χώρα στις 12.03.2021 με ευρύτατη συμμετοχή.

Στην εν λόγω ημερίδα έλαβαν χώρα οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 

- Κ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Εισαγωγή στη γενική προβληματική

 

 

- Δ. Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η εξάρτηση των διανομέων

 

 

- Ι. Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η υγιεινή και ασφάλεια των διανομέων

 

 

Συγκριτικό δίκαιο:

 

- Γρ. Μισκεδάκης, Δικηγόρος ΜΔ Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Οι διανομείς στο ιταλικό δίκαιο

 

 

- Μιχ. Παπαδημητρίου, Δικηγόρος ΜΔ Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Οι διανομείς κατά το ισπανικό και γαλλικό δίκαιο

 

 

- Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ: Η κοινωνική ασφάλιση των διανομέων

 

 

- Αγγελική Καίσαρη, Δικηγόρος: Η οπτική γωνία των εργαζομένων