Ενημέρωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 28/6/22

Αγαπητά Μέλη της ΕΔΕΚΑ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 28/6/22 και ώρα 19.00 στα Γραφεία της ΕΔΕΚΑ (Μαυρομιχάλη 9, 1ος όροφος), θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΚΑ με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως τα εξής:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων
2. Ενημέρωση για τα Οικονομικά
3. Σχεδιασμός Συζητήσεων
4. Άλλα θέματα- Διατάξεις


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Κ. Παπαδημητρίου            Δ. Λαδάς