Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) πληροφορήθηκε με οδύνη την απώλεια της Σοφίας Κουκούλη- Σπηλιωτοπούλου, συζύγου του Επίτιμου Καθηγητή Επ. Σπηλιωτόπουλου και μέλος της Εταιρείας μας, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε:

1. Να εκφράσει την οδύνη του για τον θάνατο της εκλιπούσης της και να συλλυπηθεί τους οικείους της

2. Να προβεί σε δωρεά στην Μ.Κ.Ο. Γιατροί του Κόσμου.

3. Να δημοσιευθεί το ανωτέρω ψήφισμα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Παπαδημητρίου                  Δημήτριος Λαδάς

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) πληροφορήθηκε με οδύνη την απώλεια του εξέχοντος μέλους της Αντωνίου Ταμπάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε:

  1. Να εκφράσει την οδύνη του για τον θάνατο του εξέχοντος μέλους της και να συλλυπηθεί τους οικείους του.
  2. Να προβεί σε δωρεά στην Μ.Κ.Ο. Γιατροί του Κόσμου.
  3.  Να δημοσιευθεί το ανωτέρω ψήφισμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Παπαδημητρίου              Δημήτριος Λαδάς