Ψήφισμα 2012

Η Εταιρεία Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ), ως φορέας των επιστημόνων που ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας, αισθάνεται σήμερα έντονη την ανάγκη να εκφράσει την ανησυχία της για την απαξίωση θεσμών του εργατικού δικαίου, οι οποίοι αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της έννομης τάξης μας. Κυρίως, όμως, προξενεί ιδιαίτερο προβληματισμό η ευκολία με την οποία

συχνά ανακοινώνεται, ή και επιχειρείται, η ευθεία ή έμμεση κατάργηση θεσμών, ακόμη και αν αυτοί ανταποκρίνονται σε βασικές λειτουργίες του κοινωνικού κράτους και σε αναγνωρισμένες αρχές του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Όσον και αν κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει τις έντονες δημοσιονομικές δυσκολίες και την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, άλλο τόσο δεν μπορεί να παραβλέπει τους κινδύνους που, από τους παραπάνω, ετεροβαρείς για τον παράγοντα εργασία, σχεδιασμούς, ασφαλώς προκύπτουν για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την κοινωνική ειρήνη της χώρας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αν. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
Δικηγόρος