Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κώστας Παπαδημητρίου
Αντιπρόεδρος: Άγγελος Στεργίου
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Λαδάς
Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρίζος
Έφορος: Ιωάννης Σκανδάλης
Μέλη: Αμαλία Λεβέντη
  Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα