ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Κοινότητας Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως θα λάβει χώρα στην Πράγα από τις 20.09.2017 έως τις 22.09.2017.

 

 Πρόγραμμα

20.9.2017

08:30 - 09:00: Registration for Executive Committee members, Charles University, Carolinum    

09:00 - 12:00: Meeting of International Executive Committee, Charles University, Carolinum - Patriotic Hall

12:00 - 12:30: Registration for Young Scholars’ Section, Charles University, Faculty of Law       

12:30 - 16:00: Young Scholars’ Section, Charles University, Faculty of Law - Collegium Maximum

14:00 - 17:00: Registration

17:00 - 19:00: Opening Ceremony, Charles University, Carolinum - Grand Hall

19:30: Welcome Cocktail, Charles University, Carolinum - Gothic ground floor

21.9.2017

08:00 - 09:00: Registration, Charles University, Faculty of Law     

09:00 - 10:30: Plenary Session 1: Migrant Workers, Charles University, Faculty of Law - Collegium   Maximum

10:30 - 11:00: Coffee Break, Charles University, Faculty of Law - Entrance Hall

11:00 - 12:30: Plenary Session 2: European Works Council, Charles University, Faculty of Law - Collegium Maximum

12:30 - 14:00: Lunch/Poster sessions, Charles University, Faculty of Law -Entrance Hall

14:00-15:30: Session 1: Social Integration of Immigrants, Charles University, Faculty of Law Collegium Maximum

14:00-15:30: Session 2: Sport and Labour Law, Charles University, Faculty of Law -room n. 300

15:30-16:00: Coffee Break Charles University, Faculty of Law - Entrance Hall

16:00-17:30: Session 3: Work-life Balance, Charles University, Faculty of Law -Collegium Maximum

16:00-17:30: Session 4: Social Dialogue in Europe: Recent Trends and Practices Charles University, Faculty of Law - room n. 300

19:00: Gala Dinner in Art Nouveau Restaurant, Gala dinner in Art Nouveau         

22.9.2017

08:00 - 09:00: Registration, Charles University, Faculty of Law     

09:00 - 10:30: Plenary Session 3: New forms of Social Security, Charles University, Faculty of Law Collegium Maximum

10:30 - 11:00: Coffee Break, Charles University, Faculty of Law - Entrance Hall

11:00 - 12:30: Plenary Session 4: The Role of the State in Industrial Relations, Charles University, Faculty of Law - Collegium Maximum

12:30 - 14:00: Lunch/Poster sessions, Charles University, Faculty of Law - Entrance Hall

14:00 - 15:30: Session 5: Temporary Agency Work  Charles University, Faculty of Law - Collegium Maximum

14:00 - 15:30: Session 6: Recent Labour Law Reforms in Europe Charles University, Faculty of Law, room n. 300

15:30:  Closing Session, Charles University, Faculty of Law - Collegium Maximum

 

Ομιλητές

Patrice Adam (France) : Vie personnelle – vie professionnelle : quel(s) équilibre(s) en droit français du travail?

   

Catherine Barnard (UK)

   

Ulrich Becker (Germany)

   

Stefano Bellomo (Italy)

   

Susanne Burri (Netherlands) : The Dutch Approach to Work/Life Balance Issues

   

Giuseppe Casale (Italy/ITCILO) : Labour Law and promotion of jobs

   

Kubra Dogan Yenisey (Turkey)

   

Eberhard Eichenhofer (Germany) : What demands EU law to assist and integrate asylum seekers and refugees?

   

Ronnie Eklund (Sweden)

   

Stein Evju (Norway) : The State as Regulator and Partner in Industrial Relations

   

Maximilian Fuchs (Germany) : Labour market integration of refugees – law and practice in Germany

   

Magdalena Nogueira Gustavino (Spain) : Crisis and labor reforms in Spain: a change of paradigm?

   

Jozsef Hajdú (Hungary) : New challenges for social security in digital age

   

Frank Hendrickx (Belgium) : What if sport and labour law have become interlocked?

   

Mijke S. Houwerzijl (Netherlands) : Cross-border temporary agency work: social sustainability of a business model based on regulatory arbitrage?

   

Petr Hůrka (Czech Republic)

   

Romuald Jagodziński (ETUI)

   

Yves Jorens (Belgium) : Migrant workers and European social law: of a respectable age or time for a rebirth?

   

Kristina Koldinská (Czech Republic) : Facing the migration crisis with social integration instruments

   

Polonca Koncar (Slovenia) : Decent work and migrant workers

   

Jean-Pierre Laborde (France) : Social Security, A New Idea For The Twenty-First Century

   

Antoine Lyon-Caen (France) : The French reforms: What conciliation between labour market, enterprise and fundamental rights?

   

Franz Marhold (Austria) : Solidarity revisited – Who for whom?

   

José Maria Miranda (Spain)

   

Angelika Muller (Belarus/ILO)

   

Maria Do Rosario Palma-Ramalho (Portugal)

   

Costas Papadimitriou (Greece) : The particularities of the “job” performance of the professional athlete: Rights and obligations of the parties to the employment contract

   

Adalberto Perulli (Italy) : The Italian Jobs Act: a changing of labour law paradigm

   

Jan Pichrt (Czech Republic) : Current challenges in the Czech labour and social security law in a context of history

   

Marek Pliszkiewicz (Poland)

   

Lubomír Ptáček (Czech Republic) : A professional sportsmen – an independent worker?

   

Vít Samek (Czech Republic)

   

Dagmara Skupień (Poland) : European Works Councils – Problems of Effectiveness

   

Krassimira Sredkova (Bulgaria) : Labour law guarantees work – education balance

   

Věra Štangová (Czech Republic) : La conciliation des vies familiales et professionnelles des femmes

   

Martin Štefko (Czech Republic) : The Guaranteed minimum income for all?

   

Jaroslav Stránský (Czech Republic) : Equal Treatment between the Temporary Agency Workers and the Comparable Workers of the User Undertaking

   

Grega Strban (Slovenia) : The State’s recognition of social partners in social security

   

Tiziano Treu (Italy)

   

Frederic Turlan (France)

   

Jesus Cruz Villalon (Spain) : The role of the State in Industrial Relations from a European Perspective

   

Manfred Weiss (Germany)

   

Marcin Wujczyk (Poland)