Ιωάννης Κουκιάδης, «Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας» (Η' έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017)

koukiadis atomikoΝομοθετικές εξελίξεις μαζί με την πρόσφατη νομολογία σε καίρια νομικά θέματα και τις τελευταίες θεωρητικές προσεγγίσεις, που δίνουν το στίγμα για το νέο εργατικό δίκαιο, κατέστησαν την επικαιροποίηση της προηγούμενης έκδοσης αναγκαία. Το νέο εργατικό δίκαιο είναι μια πραγματικότητα. Άγνωστο είναι ακόμη το τέλος αυτής της πραγματικότητας. Βασικό νέο στοιχείο στη νέα αυτή έκδοση αποτελεί ο νόμος 4472/2017 που ορισμένα άρθρα του αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.