Κωστής Μπακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, «Συμβολές στο εργατικό δίκαιο» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2017)

μπακόπουλοςΣτο βιβλίο συγκεντρώνονται μελέτες, οι οποίες εκτείνονται χρονικά σε βάθος 20ετίας. Αυτό ευλόγως θέτει το ερώτημα της επικαιρότητάς τους. Το δίκαιο είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, νομοθετικά και νομολογιακά. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για το εργατικό δίκαιο στη χώρα μας, που έχοντας δεχθεί όλη την πίεση της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια περίπτωση «αλλαγής παραδείγματος». Παρά ταύτα, συμπτωματικά ή μη, οι περισσότερες από τις μελέτες απηχούν στο ισχύον ακόμη δίκαιο. Από άποψη δε θεματολογίας, πραγματεύονται κομβικά, διαχρονικώς επίκαιρα ζητήματα του εργατικού δικαίου, που καθημερινά απασχολούν τη νομολογία. Παράλληλα, πολλές από αυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις της «μνημονιακής» νομοθεσίας των τελευταίων ετών και της σχετικής νομολογίας μέχρι πολύ πρόσφατα. Ένα άλλο συνεκτικό στοιχείο του τόμου αυτού είναι η ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση. Αυτή συνίσταται στο σεβασμό στον ισχύοντα κανόνα δικαίου έτσι όπως έχει γραμματικά και νοηματικά αποτυπωθεί, στην προσήλωση στους αναγνωρισμένους κανόνες ερμηνείας  –και με επίγνωση των ορίων τους– και στη χρήση με φειδώ των ρητρών αισθήματος δικαίου ως εργαλείου συναγωγής νομικών συμπερασμάτων.