Η ενάσκηση του δικαιώματος της αδείας κατά τη διάρκεια της απεργίας

13 Απριλίου 2005

Αθανάσιος Καρδαράς, Καθηγητής Νομικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών: «Η ενάσκηση του δικαιώματος της αδείας κατά τη διάρκεια της απεργίας».