Δίκαιο της Απεργίας - Κρίσιμα ζητήματα: Η αρχή της αναλογικότητας - Απεργία και εργοδοτικά δικαιώματα

13 Μαρτίου 2013

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής
Α.Π.Θ.: «Δίκαιο της Απεργίας - Κρίσιμα ζητήματα: Η αρχή της αναλογικότητας - Απεργία και εργοδοτικά δικαιώματα»