Ομαδικές απολύσεις: Η έννοια επιχείρηση / εκμετάλλευση, η διοικητική παρέμβαση και ζητήματα διαβουλεύσεων

24 Απριλίου 2013

Αγγελική Καίσαρη, Δικηγόρος: «Ομαδικές απολύσεις: Η έννοια επιχείρηση / εκμετάλλευση, η διοικητική παρέμβαση και ζητήματα διαβουλεύσεων»