Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν (παράνομη) παραχώρηση προσωπικού

27 Νοεμβρίου 2013

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.: «Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν (παράνομη) παραχώρηση προσωπικού».